آموزش حسابداري

آموزش براي تمامي علاقمندان به حسابداري مالي، صنعتي، مديريت، حسابرسي و زبان تخصصي تمامي اين رشته ها

داده های مالی عبارتند از رویدادهای تجاری واقعی (بعنوان مثال٬ فروش کالا٬ ارائه خدمات و خرید دارایی).

 

رویدادها به اسناد و مدارک اولیه ای که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مبنای ثبت همین رویدادها قرار میگیرند٬ متکی هستند.

 

چرخه حسابداری عبارت است از فرآیند تجزیه و تحلیل٬ تلخیص و ثبت رویدادها که بر وضعیت مالی یک واحد اقتصادی تاثیر گذارند.

 

 هدف این فرآیند تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه اطلاعات بموقع و دقیق حسابداری است که بر اساس آن گروههای علاقمند (مالکان٬ اعتبار دهندگان٬ فروشندگان٬ مشتریان٬ کارکنان٬ موسسات دولتی و سایرین) بتوانند در مورد نتایجی که واحد اقتصادی طی یک دوره معین با استفاده از داراییهای در تملک خود و ابزارهای مالی مورد استفاده در تأمین این داراییها (بدهیها و حقوق مالکان)٬ بدست آورده است٬ قضاوت کنند.

 

حسابداری مالی به هفت بخش اصلی تقسیم مبشود که این هفت بخش چرخه حسابداری را تشکیل میدهد:

  1. تجزیه و تحلیل و روزنامه نویسی رویدادها
  2. تلخیص از طریق نقل ارقام به دفتر کل
  3. تهیه و تنظیم تراز آزمایشی (اصلاح نشده)
  4. انجام ثبتهای اصلاحی پایان دوره
  5. تهیه و تنظیم تراز آزمایشی اصلاح شده
  6. تهیه و تنظیم صورتهای مالی
  7. بستن حسابهای موقت (درآمد و هزینه)

رویدادهای تجاری پس از تجزیه و تحلیل٬ در دفاتر ثبت اولیه به ثبت میرسند و سپس ارقام به حسابهای دفتر کل منتقل میشوند. در نهایت خلاصه و چکیده همه رویدادها در صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) ارائه میگردد.

درک و فهم تفاوت میان حسابداری مالی و حسابداری مدیریت ضروری است. جدول ذیل حیطه وظایف هر یک از این دو رشته را بیان میکند:                                                      

انواع حسابداری

حسابداری مدیریت

حسابداری مالی

این شاخه از حسابداری تهیه و تامین اطلاعات برای مدیریت بمنظور برنامه ریزی و کنترل را بر عهده دارد. حسابداری مدیریت نه تنها از اطلاعات تاریخی بلکه از اطلاعات آتی (پیش بینی شده) نیز استفاده میکند. در این شاخه از حسابداری محدودیت و اجباری در استفاده از شکل خاصی از گزارش وجود ندارد.

این شاخه از حسابداری  گزارش نتایج و وضعیت مالی واحد اقتصادی  را بر عهده دارد. وظیفه اصلی آن تهیه و تامین اطلاعات در جهت بهبود کارایی و مدیریت واحد اقتصادی نیست، بلکه برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی افراد علاقمندی است که در اداره شرکت دخالتی ندارند. حسابداری مالی ارائه کننده فقط اطلاعات تاریخی، آنهم در چارچوب گزارشاتی با فرمت مشخص و معین.

 بعد از اینکه رویدادهای تجاری ثبت٬ تجزیه و تحلیل و تلخیص گشت٬ صورتهای مالی تهیه میشوند. صورتهای مالی عبارتند از ترازنامه٬ صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد

سه نوع صورت مالی

ترازنامه منعکس کننده ساختار داراییهای شرکت و منابع مالی مورد استفاده در تامین این داراییها در یک تاریخ معین مثلا پتایان دوره مالی میباشد.

 

صورت سود و زیان منعکس کننده نتایج عملیات شرکت (درآمد و هزینه ها و در نتیجه سود یا زیان) برای یک دوره معین مثلا دوره مالی میباشد.

 

صورت گردش وجوه نقد بیانگر این است که وضعیت نقدی یک شرکت در طول دوره مشخصی از زمان چگونه تغییر کرده است.

 

شرکت یک سیستم پیچیده است که گروههای فراوانی در آن علایق خاصی دارند. هدف صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات در رابطه با وضعیت مالی٬ عملکرد و تغییر در وضعیت مالی یک شرکت برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان جهت اخذ تصمیمات میباشد. این استفاده کنندگان را میتوان با توجه به دلیل نیازشان به صورتهای مالی یک شرکت معین به گروههای مختلفی بشرح زیر دسته بندی نمود:

 

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و صورتهای مالی

 مدیریت ـ که مسئول اداره روزمره شرکت است و نیازمند اطلاعات در مورد وضعیت مالی آن چه وضعیت جاری و چه وضعیت آتی و مورد انتظار در آینده می باشد.

 

سهامداران ـ که نیازمند اطلاعات بمنظور ارزیابی عملکرد مدیریت میباشند.

 

شرکای تجاری ( فروشندگان و مشتریان) ـ فروشندگان کالا بمنظور حصول اطمینان از امنیت فروش و پرداختهای خود و خریداران کالا نیز جهت حصول اطمینان از امنیت و ثبات خریدهای خود نیازمند اطلاعات میباشند.

 

بستانکاران ـ بمنظور حصول اطمینان از وصول اصل و سود وامهای پرداختی خود در تاریخهای مقرر٬نیازمند اطلاعات میباشند.

 

مقامات مالیاتی ـ جهت ارزیابی مالیاتی از جمله مالیات بر فروش نیازمند اطلاعات هستند.

 

کارکنان ـ جهت حصول اطمینان از امنیت شغلی و چشم انداز آتی شغلشان نیازمند اطلاعات هستند.

 

مشاوران و تحلیلگران مالی ـ بمنظور ارائه خدمت به مشتریان خود ( سرمایه گذاران و موسسات اعتباری) نیازمند اطلاعات هستند.

 

دولت و موسسات وابسته به آن ـ بمنظور تخصیص منابع در جهت مقاصد آماری نیازمند اطلاعات هستند.

 

عموم مردم ـ شرکتها عضوهایی از عموم مردم هستند. آنها به اقتصاد محلی٬ اشتغال٬ مصرف منابع محلی و محیط کمک میکنند. این اطلاعات بمنظور ارزیابی این کمکها مورد استفاده قرار میگیرند.

 

هر یک از این گروهها ارتباط مستقیمی با شرکت داشته و برای اینکه بتوانند وظایف خود را در حد کفایت انجام دهند نیازمند اطلاعات خاصی در مورد شرکت هستند. آنها این اطلاعات را از صورتهای مالی که توسط سیستم حسابداری تهیه میشود٬ استخراج میکنند.

 

                                                             

نوشته شده در جمعه ۱۳ اسفند۱۳۸۹ساعت ۱۴:۹ بعد از ظهر توسط فيروز كردي| |

Design By : Mihantheme